شرایط عودت کالا

چنانچه مشتریان محترم پیش از ارسال کالا اعلام انصراف از خرید نمایند، مبلغ پرداختی توسط مشتری در مدت زمانی حداکثر 3 روز کاری به حساب اعلام شده در پنل کاربری برگشت داده می‌شود.

چنانچه مشتریان محترم پس از دریافت کالا و قبل از بازکردن بسته‌بندی از خرید انصراف دهند؛ چنانچه کالای خریداری شده از انواع افسادپذیر یا دارای تاریخ انقضای محدود نباشند، به مدت ۳ روز (به شرط باز نشدن بسته‌بندی کالا و در صورت عدم هرگونه خسارتی به کالا و بسته‌بندی آن) از تاریخ تسلیم کالا حق انصراف داشته و به محض استفاده از حق انصراف، فروشگاه اینترنتی آناژن مبلغ دریافتی را در مدت زمانی 3 روز کاری به حساب شما باز‌می‌گرداند. در این روش تنها هزینه بازگردانی محصول بر عهده مشتری خواهد بود.